Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Knut Bergo

Knut Bergo

Knut Bergo er født 1967. Han er Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (1991) og dr. juris fra samme sted (2001). Han har vært forretningsadvokat og partner i advokatfirmaene Wikborg, Rein, Wiersholm og Schjødt. Bergo har utgitt en rekke artikler og bøker om finansjuss, juridisk metode og rettsfilosofi, herunder «Oppgjør og rettsvern i Verdipapirsentralen» (1991), «Høyesteretts forarbeidsbruk» (2000), «Tekst og virkelighet i rettskildelæren» (2002), «Børs- og verdipapirrett» (5. utg. 2021) og «Rett praksis - lærebok i juridisk metode».

Bilde av Knut Bergo

Lovkommentarer

Verdipapirhandelloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata