Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Kristine Alteren Schwenke

Kristine Alteren Schwenke

Stipendiat | UiT - Norges arktiske universitet

Kristine Alteren Schwenke er født 1990. Master i rettsvitenskap 2014. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og advokat i SANDS i perioden 2014-2018. I dag arbeider hun som stipendiat ved det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, der hun forsker på styrelederens erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap.

Bilde av Kristine Alteren Schwenke

Lovkommentarer

Allmennaksjeloven
logo