Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Kristine Frivold Rorholt

Kristine Frivold Rørholt

Advokat | DNB Group Compliance

Kristine Frivold Rørholt er født i 1982. Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2007. LLM i Comparative Corporate and Company Law fra King s College London 2007. Hun arbeidet fra 2007-2013 i finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet, der hun blant annet hadde ansvaret for hvitvaskingsregelverket. Fra 2013 til 2016 arbeidet hun som utreder i Høyesterett. I 2016 var hun engasjert av Finansdepartementet som sekretær for hvitvaskingslovutvalget. Hun var dommerfullmektig i Oslo tingrett fra 2016-2018. Kristine har også erfaring fra Wikborg Rein, og arbeider nå i DNB i Group Compliance.

Bilde av Kristine Frivold Rørholt

Lovkommentarer

Hvitvaskingsloven
logo

Artikler fra

Nyheter

Bli kjent med ekspert på anti-hvitvasking Kristine Frivold Rørholt

Kristine Frivold Rørholt jobber i Group Compliance i DNB, der hun leder en divisjon med fagansvar for anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og internasjonale sanksjoner. I tillegg skriver Rørholt kommentarene til hvitvaskingsloven og lov om register over reelle rettighetshavere. Hvitvaskingsloven er spennende og viktig i seg selv, men den reiser også en rekke interessante juridiske problemstillinger. Bli bedre kjent med Rørholt og hennes høyaktuelle spesialfelt.

Les artikkelen