Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Laila Aslesen

Laila Aslesen

Seniorrådgiver | Statens kartverk

Laila Aslesen er født 1961. Cand.jur. 1987. For tiden Juridisk Seniorrådgiver i Statens kartverk. Har arbeidet i Statens kartverk siden 1993. Deltok i en ekspertgruppe for EU-kommisjonen som utarbeidet retningslinjer for innføringen av INSPIRE direktivet, som Geodataloven bygger på.

Bilde av Laila Aslesen

Lovkommentarer

Geodataloven
logo