Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Lars Brustad

Lars Brustad

Lars Brustad er født 1968. Cand.jur. 1994. Han var konsulent/førstekonsulent i Sosial- og helsedepartementet fra 1994-95, førstekonsulent/rådgiver/utredningsleder i Kulturdepartementet, senere Kultur- og kirkedepartementet, fra 1995-2004. Fra 2004 har han vært underdirektør og senere fagdirektør i Kulturdepartementets avdeling for medier og kunst.

Bilde av Lars Brustad

Lovkommentarer

Medieansvarsloven
logo