Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Lars Kristian Skantze

Lars Kristian Skantze

Utreder | Norges Høyesterett

Lars Kristian Skantze er født i 1994. Han tok master i rettsvitenskap i 2019. Han har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiersholm fra 2020 til 2021. Siden 2021 arbeider han som utreder i Norges Høyesterett

Bilde av Lars Kristian Skantze

Lovkommentarer

Lov om merking av forbruksvarer
logo