Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Lena R L Bendiksen

Lena R. L. Bendiksen

Professor | UiT - Norges arktiske universitet

Lena R. L. Bendiksen er født i 1972. Cand.jur. 1997 og dr.jur. 2007 på avhandlingen «Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon som barnevernstiltak». Hun er professor ved Det juridiske fakultet UiT Norges arktiske universitet, hvor hun var dekan i perioden 2018-2021, og prodekan for utdanning tidligere.

Bilde av Lena R. L. Bendiksen

Foto: UiT


Lovkommentarer

Barnevernsloven
logo