Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Line Gabrielsen Brovold

Line Gabrielsen Brovold

Seniorrådgiver | Kunnskapsdepartementet

Line Gabrielsen Brovold er født i 1985, master i rettsvitenskap 2010. Hun har tidligere jobbet i Utdanningsdirektoratet (fra 2012 til 2015) og Oslo kommune. Hun er seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, hvor hun har jobbet med lovarbeid på barnehage- og opplæringsområdet siden 2015.

Bilde av Line Gabrielsen Brovold

Lovkommentarer

Barnehageloven
logo