Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Line Gjerstad Tjelflaat

Line Gjerstad Tjelflaat

Stipendiat | Universitetet i Bergen

Line Gjerstad Tjelflaat er født 1981. Master i rettsvitenskap 2009. Hun har arbeidet som advokat i egen praksis og i offentlig forvaltning. Fra 2020 ansatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen med prosjektet «grenseoverskridende erstatningsansvar i konsern ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser».

Bilde av Line Gjerstad Tjelflaat

Lovkommentarer

Åpenhetsloven
logo