Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Lise Ljungmann Haugen

Lise Ljungmann Haugen

Fagdirektør | Finans Norge

Lise Ljungmann Haugen er født 1968. Cand.jur. 1994. Dommerfullmektig 1994-1997. Ansatt i Finanstilsynet, forsikringsfaglig seksjon fra 1997 til 2018. Fra 2002 til 2018 hovedsekretær i Banklovkommisjonen. Ansatt som fagdirektør i Finans Norge fra mars 2018.

Bilde av Lise Ljungmann Haugen

Foto: Finans Norge


Lovkommentarer

Forsikringsvirksomhetsloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata