Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Liss Sunde

Liss Sunde

Advokat | Advokatfirmaet Ræder

Liss Sunde er født 1989. Hun er advokat i Advokatfirma Ræder, og har sin primærtilknytning i firmaets faggruppe for arbeidsrett. Liss var tidligere vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og var der tilknyttet forskergruppen for arbeidsrett. Samtidig var hun også kollokvieveileder ved det juridiske fakultet.

Bilde av Liss Sunde

Lovkommentarer

Stortingsgodtgjørelsesloven
logo