Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Magnus Hauge Greaker

Magnus Hauge Greaker

Advokat | Advokatfirmaet Thommessen AS

Magnus Hauge Greaker er født 1973. Cand.jur. 1998. Han er advokat i Advokatfirmaet Thommessen. Han har tidligere jobbet i Justisdepartementets lovavdeling og vært dommerfullmektig og konstituert sorenskriver ved Nordfjord sorenskriverembete.

Bilde av Magnus Hauge Greaker

Lovkommentarer

Tvisteloven
logo