Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Maja Salhus Roed

Maja Salhus Røed

Seniorrådgiver | Finansdepartementet

Maja Salhus Røed er født 1985. Master i rettsvitenskap 2010. Hun har tidligere vært dommerfullmektig og er nå seniorrådgiver i skattelovavdelingen, Finansdepartementet.

Bilde av Maja Salhus Røed

Lovkommentarer

Folkeregisterloven
logo