Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Marte Thorsby

Marte Thorsby

Partner | CMS Kluge

Marte Thorsby er født 1972. Cand.jur. 1997. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og konsulent i Ernst & Young (1998-2000), advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet Grette (2000-2006) og direktør i IFPI Norge (2006-2020). Siden januar 2021 har hun vært partner i CMS Kluges IP-team. Marte har betydelig styreerfaring fra organisasjoner som faller inn under Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett.

Bilde av Marte Thorsby

Foto: CMS Kluge


Lovkommentarer

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.
logo

Artikler fra

Nyheter

Thomas Rieber-Mohn og Marte Thorsby kommenterer ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett

1. juli 2021 trådte Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett i kraft. To av Norges fremste advokater innen opphavsrett har allerede skrevet lovkommentarer til den nye loven, som nå er tilgjengelig i 30-årsjubilanten Norsk Lovkommentar.

Les artikkelen