Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Monica M Zak

Monica M. Zak

Dommerfullmektig | Oslo tingrett

Monica M. Zak er født i 1988. Master i rettsvitenskap fra 2012. Vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett – avdeling for petroleumsrett 2011/2012. Hun har vært utreder i Høyesterett siden 2015 og er for tiden i permisjon for å være dommerfullmektig i Oslo tingrett. Har tidligere vært advokatfullmektig i Advokatfirmaet BAHR, styreoppnevnt medlem i Finansklagenemnda, Bank og hatt traineeopphold i EFTA-domstolen. Hun er tilknyttet Universitetet i Oslo som eksamenssensor.

Bilde av Monica M. Zak

Lovkommentarer

Brann- og eksplosjonsvernloven
logo