Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Morten Foss

Morten Foss

Morten Foss er født 1967. Cand. jur. 1993. Vit. ass. Institutt for privatrett UiO 1990-1991. Forskningsassisten Institutt for offentlig rett UiO 1993-1994. Advokatfullmektig Arntzen, Underland & Co. 1994-1998. Ansatt i Miljøverndepartementet og i sekretariatet for Planlovutvalget 1998-2001. Konsernadvokat i Elkem 2001-2002. Siden 2002 ansatt i Samferdselsdepartementet.

Bilde av Morten Foss

Lovkommentarer

Luftfartsloven
logo