Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Morten Gaarder

Morten Gaarder

Fagdirektør | Arbeids- og sosialdepartementet

Morten Gaarder er født 1960. Cand.jur. 1988. Han har jobbet med yrkesskadespørsmål i Rikstrygdeverket og Arbeids- og velferdsdirektoratet, og vært sekretær i Yrkesskadeutvalget (NOU 2004: 3 Arbeidsskadeforsikring. Han er nå fagdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet.

Bilde av Morten Gaarder

Lovkommentarer

Folketrygdloven
logo