Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Morten Holmboe

Morten Holmboe

Professor | Politihøgskolen

Morten Holmboe er født 1963. Cand.jur. 1989, Ph.d. 2016. Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen. Tidligere blant annet førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudet og lovrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen.

Bilde av Morten Holmboe

Foto: Jon Strype


Lovkommentarer

Konfliktrådsloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata