Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Nils Erik Lie

Nils Erik Lie

Nils Erik Lie er født 1942. Cand.jur. 1968. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, advokat, byrettsdommer, lagdommer og lagmann. Han har i mange år vært foreleser og sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Frem til 2010 var han førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

Bilde av Nils Erik Lie

Lovkommentarer

Skjønnsprosessloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata