Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Njal Hostmaelingen

Njål Høstmælingen

Avdelingsdirektør | Folkehelseinstituttet

Njål Høstmælingen er født 1965. Cand.jur. 1992. Han arbeidet som stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter og arbeider nå ved International Law and Policy Institute – ILPI. Han jobber i dag som avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Bilde av Njål Høstmælingen

Foto: NUPI


Lovkommentarer

Menneskerettsloven
logo