Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Olav Bjornas

Olav Bjørnås

Direktør | PwC

Olav Bjørnås er født 1953. Ansatt i PricewaterhouseCoopers siden 1987, før det 10 år i Riksrevisjonen. Er utdannet revisor samt sertifisert IT-revisor (CISA). Fra 1987 til 2005 har arbeidsområdet vært finansiell revisjon, inkludert også IT-revisjon. Etter 2006 rådgiver med IT-revisjon, internkontroll og bokføringsregelverket som spesialområder. Fra 2015 som direktør med fagansvar. De siste 20 årene har han arbeidet mye med bokføringsspørsmål også utenfor PwC, herunder utviklet og holdt en rekke kurs i emnet. Sekretær i Bokføringsstandardstyret siden 2006.

Bilde av Olav Bjørnås

Foto: PwC


Lovkommentarer

Kassasystemloven
logo