Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Olav Haugen Moen

Olav Haugen Moen

Advokat | Kommuneadvokaten i Oslo

Olav Haugen Moen er født 1976. Cand.jur. 2002, ph.d. 2018 på avhandlingen forvaltningsskjønn og domstolskontroll. Han har tidligere arbeidet som konstituert lagdommer ved Borgarting lagmannsrett, som stipendiat ved universitetet i Oslo og som privatpraktiserende advokat. Siden 2016 har han arbeidet som advokat ved Kommuneadvokaten i Oslo kommune.

Bilde av Olav Haugen Moen

Lovkommentarer

Offentleglova
logo

Faglitteratur i Rettsdata


Artikler fra

Nyheter

Ekspertduoen Olav Haugen Moen og Jan Fridthjof bak nye lovkommentarer til offentleglova

Jan Fridthjof Bernt er en av landets mest anerkjente jurister, og har vært forfatter hos Norsk Lovkommentar siden oppstart. Nå har han fått med seg advokat ph.d. Olav Haugen Moen og skrevet nye lovkommentarer til offentleglova.

Les artikkelen