Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Oystein Wang

Øystein Wang

Øystein Wang er født 1946. Cand.jur. 1976. Han har tidligere jobbet i Miljøverndepartementet, bl.a. som byråsjef og underdirektør. Han har fra 1996 arbeidet som seniorrådgiver i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Bilde av Øystein Wang

Lovkommentarer

Vass- og avløpsanleggslova
logo

Faglitteratur i Rettsdata