Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Oyvind Andersen

Øyvind Andersen

Spesialrådgiver | Stortinget

Øyvind Andersen er født 1972. Cand.jur. 2000. Han har tidligere arbeidet som advokat i Wikborg Rein advokatfirma 2006-2009 og 2011-2016, som seniorrådgiver i Utenriksdepartementets rettsavdeling (2009-2011) og i Konkurransetilsynet (2002-2006), og som førstekonsulent i Direktoratet for arbeidstilsynet 2000-2002. Han er medforfatter av kommentarutgaven til konkurranseloven og EØS-konkurranseloven. Siden 2016 arbeider han som spesialrådgiver i konstitusjonell avdeling i Stortinget. Blant hans ansvarsområder der er reglementet for registeret for stortingsrepresentantenes (og regjeringsmedlemmenes) verv og økonomiske interesser.

Bilde av Øyvind Andersen

Lovkommentarer

Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser
logo