Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Per Thomas Thomassen

Per Thomas Thomassen

Seniorrådgiver | Helse- og omsorgsdepartementet

Per Thomas Thomassen er født 1970. Cand.jur. 1997. Han har tidligere arbeidet som førstekonsulent, rådgiver og seniorrådgiver i Statens legemiddelverk, som seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet i 2007 og fra 2009 til 2016, som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen fra 2007 til 2009, som advokatfullmektig i advokatfirmaet Grette AS fra 2016 til 2019 og som advokat i advokatfirmaet GjessingReimers AS fra 2019 til 2020. Han er forfatter av Legemidler og juss utgitt av Fagbokforlaget i 2008. Siden 2020 arbeider han som seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet og i 2022 som sekretær i for Apoteklovutvalget.

Bilde av Per Thomas Thomassen

Foto: Grette


Lovkommentarer

Apotekloven
logo