Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Petter F Wille

Petter F. Wille

Spesialrådgiver | Norges institusjon for menneskerettigheter

Petter Wille er født 1949. Cand.jur. 1976. Han har bl.a. vært dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn byrett, byråsjef i Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet og arbeidet ved Norges faste delegasjon i Genève med ansvar for menneskerettigheter og humanitære spørsmål. Han var avdelingsdirektør i FN-avdelingen i Utenriksdepartementet fra 1999 til 2008, og var ambassadør og Norges faste representant ved Europarådet i Strasbourg fra 2008 til 2013. Etter det var han spesialutsending/ambassadør i Utenriksdepartementet (menneskerettigheter) frem til januar 2016, da han tiltrådte som direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter. Fra september 2018 har han vært spesialrådgiver samme sted. Han er sensor ved juridisk fakultet, UIO og medlem av komiteen («Advisory Committee») som overvåker gjennomføringen av Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter.

Bilde av Petter F. Wille

Lovkommentarer

Menneskerettsloven
logo