Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Rolf Einar Fife

Rolf Einar Fife

Ambassadør | EU-delegasjonen

Rolf Einar Fife er født 1961. Cand.jur. 1984, cand.mag. 1987. Han har tidligere vært saksbehandler i Justisdepartementets polaravdeling og Utenriksdepartementets rettsavdeling, har tatt aspirantkurset i Utenriksdepartementet, arbeidet som ambassadesekretær ved ambassaden i Saudi-Arabia og ved FN-delegasjonen i New York, som byråsjef og avdelingsdirektør i Utenriksdepartementets rettsavdeling og som nestleder i Utenriksdepartementets rettsavdeling. Han er forfatter av bl.a. bøkene «Den internasjonale domstol i Haag» og «Fransk-norsk juridisk oppslagsbok». Han var 2002-2014 ekspedisjonssjef og leder for Utenriksdepartementets rettsavdeling. 2014-2019 ambassadør i Paris, og siden januar 2019 ambassadør ved EU-delegasjonen, Brussel.

Bilde av Rolf Einar Fife

Lovkommentarer

logo