Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Runar Narvland

Runar Narvland

Runar Narvland er født 1947. Cand.jur. 1972. Han har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket som saksbehandler, kontorsjef og seniorrådgiver, som avdelingsleder i Øvre Eiker trygdekontor og som faglig leder/ass. direktør i Fylkestrygdekontoret i Buskerud. Han har hatt engasjement i Plangruppa i Rikstrygdeverket for Bjørn Walmann. Han var juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten fra 2002 til 2019 og er nå pensjonist.

Bilde av Runar Narvland

Lovkommentarer

Folketrygdloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata