Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Sigmund Simonsen

Sigmund Simonsen

Professor | NTNU

Sigmund Simonsen (1972) er professor i rettsvitenskap med forskningsinteresser innen hav- og sjørett, beredskaps- og militærrett og helseforskningsrett. Cand.jur. UiO 1998. Advokatbevilling 2001, Master of International Human Rights Law University of Essex (2004). Simonsen var sekretariatsleder for NOU 2002:18 Rett til rett og NOU 2005:1 Helseforskningsloven. Han var også medlem av utvalget som gjennomgikk Meningokokk B-vaksineforsøket. Stipendiat NTNU 2005-2009. Doktorgrad helseforskningsrett 2010. Medlem NEM fra 2010-2014. Privatpraktiserende advokat 2010-2012. Luftkrigsskolen (2012-2018). I dag er han professor ved Høgskulen på Vestlandet og professor II ved NTNU.

Bilde av Sigmund Simonsen

Foto: HVL


Lovkommentarer

Helseforskningsloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata