Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Solveig Moe

Solveig Moe

Solveig Moe er født 1982. Master i Rettsvitenskap 2007. Fulbrightstipendiat og LL.M.-grad i internasjonal rett 2015. Advokatfullmektig 2007-2008, dommerfullmektig ved Kristiansand, Moss og Oslo tingrett 2008-2012, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen 2012-2015 og Gjenopptakelseskommisjonen 2015-2019, prosessfullmektig Oslo kommune 2019. Sekondert ved Europarådets avdeling for gjennomføring av EMDs dommer 2019-2021 og konstituert tingrettsdommer fra 2022.

Bilde av Solveig Moe

Lovkommentarer

Tinglysingsloven
logo