Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Stein Husby

Stein Husby

Fagredaktør | Norsk Lovkommentar

Stein Husby er fagredaktør for person- og familierett, åndsrett og arbeidsrett i Norsk Lovkommentar. Født 1947. Cand.jur. 1972. Han ble statsadvokat i Eidsivating i 1980, sorenskriver i Tana og Varanger i 1982, og sorenskriver i Kongsberg fra 1986 frem til 2015. Husby har vært kretsmeklingsmann for Øst-Finnmark og senere for Sørlandet. Formann i den faste tvistenemnd for LO og NHO fra 1991. Husby var Formann i Statens lønnsutvalg fra 1988, og formann i Rikslønnsnemnda fra 2000 til 2016.

Bilde av Stein Husby