Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Stein Vale

Stein Vale

Stein Vale er født 1957. Cand.jur. 1985. Han har tidligere blant annet arbeidet som politijurist ved Romerike og Follo politidistrikter, dommerfullmektig ved Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete/Drammen byrett, politiinspektør i Justisdepartementet, sekretariatsleder for Straffelovkommisjonen, assisterende sjef i Politiets sikkerhetstjeneste, tingrettsdommer i Drammen og juridisk rådgiver for EUCAP Nestor i Somalia. Han er nå statsadvokat i Oslo.

Bilde av Stein Vale

Lovkommentarer

EOS-kontrolloven
logo