Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Stig Bernhard Sollum

Stig Bernhard Sollum

Fagredaktør | Norsk Lovkommentar

Stig Bernhard Sollum er fagredaktør for skatte- og avgiftsrett i Norsk Lovkommentar. Født 1952. Cand.jur. 1975. Han har tidligere arbeidet som konsulent i Sosialdepartementet, dommerfullmektig i Lyngdal, juridisk konsulent i Norges Brannkasse, advokatfullmektig i Nergaard, Mellbye, Schjoldager og Sejersted, underdirektør i Skattedirektoratet og drevet advokatvirksomhet som partner i advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co og Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen. Han har, avbrutt av annen praksis, siden 1980 vært førstekonsulent, underdirektør, direktør og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, der han til 2023 var ekspedisjonssjef og leder av Seksjon for skatteavtaler og utlandssaker i Skattelovavdelingen.

Bilde av Stig Bernhard Sollum