Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Stig Sollund

Stig Sollund

Stig Bernhard Sollund er født 1952. Cand.jur. 1975. Han har tidligere arbeidet som konsulent i Sosialdepartementet, dommerfullmektig i Lyngdal, juridisk konsulent i Norges Brannkasse, advokatfullmektig i Nergaard, Mellbye, Schjoldager og Sejersted, underdirektør i Skattedirektoratet og drevet advokatvirksomhet som partner i advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co og Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen. Han har, avbrutt av annen praksis, siden 1980 vært førstekonsulent, underdirektør, direktør og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, der han nå er ekspedisjonssjef og leder av Seksjon for skatteavtaler og utlandssaker i Skattelovavdelingen.

Bilde av Stig Sollund

Lovkommentarer

Lov om avgift på utslipp av CO2
logo