Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Susann Funderud Skogvang

Susann Funderud Skogvang

Lagdommer | Hålogaland lagmannsrett

Susann Funderud Skogvang er født 1975. Cand.jur. 2000. Amanuensis 2000-2001, advokat 2001-2004, utreder i Høyesterett 2004-2005, sekretær for Ekspertgruppen for utarbeidelse av Nordisk samekonvensjon 2005. Fra desember 2005-2015 stipendiat, førsteamanuensis og professor ved Det juridiske fakultet, UiT. Forfatter av Samerett (Universitetsforlaget, 2009), samt flere artikler innenfor ulike fagområder. Lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra 2015.

Bilde av Susann Funderud Skogvang

Foto: UiT


Lovkommentarer

Sameloven
logo