Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Sylvia Peters

Sylvia Peters

Fagdirektør | Justis- og beredskapsdepartementet

Sylvia Peters er født 1955. Cand.jur. 1986. Hun har tidligere arbeidet Justisdepartementet, som dommerfullmektig og kst. dommer i Oslo skifterett, spesialrådgiver i Kredittilsynet og er i dag fagdirektør i Justisdepartementet.

Bilde av Sylvia Peters

Lovkommentarer

Politiregisterloven
logo