Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Therese Agnete Theodorsen Heggedal

Therese Agnete Theodorsen Heggedal

Senioradvokat | Langseth Advokatfirma

Therese Agnete Theodorsen Heggedal er født 1987. Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012. Valgfag, The University of Auckland, New Zealand, 2011. Fra 2010-2012 hadde hun praktikantstillinger i Deloitte Advokatfirma DA, Advokatfirmaet Selmer DA og Advokatfirmaet Hjort DA. Fra 2013-2015 arbeidet hun som advokatfullmektig, fra 2015-2018 som advokat, og fra 2018 som senioradvokat i Advokatfirmaet Hjort DA, der hun hovedsakelig arbeider innenfor fagområdene familie-, arv- og skifterett og strafferett, med en spisskompetanse innenfor barnerett og familievold. Advokat Heggedal har omfattende og bred erfaring innen prosedyre og alternativ tvisteløsning.

Bilde av Therese Agnete Theodorsen Heggedal

Foto: Hjort


Lovkommentarer

Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker
logo