Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Therese Miljeteig

Therese Miljeteig

Manager | Deloitte Advokatfirma

Therese Miljeteig er født 1993. Master i rettsvitenskap 2017. Hun har bakgrunn fra Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, hvor hun arbeidet fra 2017 til 2024. Hun er i dag Manager i Deloitte Advokatfirma AS.

Bilde av Therese Miljeteig

Foto: Deloitte Advokatfirma


Lovkommentarer

Suppleringsskatteloven
logo