Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Thomas Chr Poulsen

Thomas Chr. Poulsen

Lagdommer | Borgarting lagmansrett

Thomas Chr. Poulsen er født 1979. Cand. jur. 2005, LL.M. 2006. Han har tidligere vært utreder i Høyesterett og EFTA-domstolen. Han har siden 2014 vært konstituert lagdommer, senere lagdommer, ved Borgarting lagmannsrett.

Bilde av Thomas Chr. Poulsen

Lovkommentarer

Straffeprosessloven
logo