Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Thor Falkanger

Thor Falkanger

Fagredaktør | Norsk Lovkommentar

Thor Falkanger er fagredaktør for tingsrett, konkurs- og transportrett i Norsk Lovkommentar. Født 1934. Cand.jur. 1958 og senere dr. jur. Han har tidligere arbeidet som advokat i Nordisk Skibsrederforening, Oslo. Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 1970-2004.

Bilde av Thor Falkanger

Foto: UiO


Lovkommentarer

logo