Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Tomas Midttun Tobiassen

Tomas Midttun Tobiassen

Stipendiat | Universitetet i Oslo

Tomas Midttun Tobiassen er født 1990. Master i filosofi (2014) og master i rettsvitenskap (2017). Han har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og advokat ved regjeringsadvokatembetet fra 2018 til 2020. Han er forfatter av boken "Når myndighetene griper inn; En studie av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis" [2019] og flere artikler. Siden 2020 arbeider han som doktorgradsstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Bilde av Tomas Midttun Tobiassen

Foto: Sturlason


Lovkommentarer

Grunnloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata