Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Tone Sverdrup

Tone Sverdrup

Professor | Universitetet i Oslo

Tone Sverdrup er født 1951. Siv.øk. 1972, Cand.jur. 1977. Arbeidet bl.a. i Kommunaldepartementet, Justisdepartementets lovavdeling, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Er nå ansatt som professor ved Institutt for privatrett. Konstituert høyesterettsdommer i tre perioder fra 2006 til 2009. Dr.jur. 1997 med boken «Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv», Universitetsforlaget 1997. Har utgitt «Familieretten» sammen med Peter Lødrup.

Bilde av Tone Sverdrup

Lovkommentarer

Ekteskapsloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata