Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Tonny Stenheim

Tonny Stenheim

Førsteamanuensis | Handelshøyskolen BI

Tonny Stenheim er født 1980. Han har PhD fra Handelshøyskolen i København (2012), master i regnskap og revisjon (2012), cand.merc. med hovedfag i bedriftsøkonomisk analyse (2005) og cand.mag. med fagene bedriftsøkonomisk analyse, matematikk og pedagogikk. Han er tilsatt som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og har i dag faglig ansvar for master i regnskap og revisjon ved samme sted. Han var sekretær for lovutvalget som avgav NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11 med forslag til ny regnskapslov.

Bilde av Tonny Stenheim

Lovkommentarer

Regnskapsloven
logo