Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Tor Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer

Professor | Politihøgskolen

Tor-Geir Myhrer er født 1952. Cand.jur. 1976, dr.juris 2000. Han har arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør ved Romerike politidistrikt, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Fra 2006 er han professor ved Politihøgskolens forskningsavdeling og fra 2005 professor II ved Juridisk fakultet, UiO. Han har utgitt bl.a. «Personvern og samfunnsforsvar – Om taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen» (2001), «'Som siste utvei' – Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen» (2005), 4. utgave av Johs. Andenæs: «Norsk straffeprosess» (2009) og «Bastet og bundet – Rettslige rammer for bruk av håndjern» (2012). Han er også medforfatter av «Utlendingsrett» (2004) og «Juss og etikk» (2005).

Bilde av Tor-Geir Myhrer

Foto: Politihøgskolen


Lovkommentarer

Politiloven
logo