Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Tore Fjortoft

Tore Fjørtoft

Advokat | Advokatfirmaet Schjødt

Tore Fjørtoft er fødd 1973. Cand. jur. 1998, PhD 2014. Vernepliktig jurist ved Forsvarets Overkommando 1998-1999. Førstekonsulent, rådgivar og lovrådgivar i Justisdepartementets lovavdeling 1999-2009. Doktorgradsstipendiat ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2009-2014. Advokat i Advokatfirmaet Schjødt frå 2014. Fjørtoft var leiar for lovutvalet som la fram NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere. Han var sekretær for Samvirkelovutvalet (NOU 2002: 6 Lov om samvirkeforetak) og medverka i utarbeidinga av burettslovene frå Justisdepartementet si side.

Bilde av Tore Fjørtoft

Lovkommentarer

Burettslagslova
logo