Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Toril Kristiansen Hoyland

Toril Kristiansen Høyland

Spesialrådgiver | Justis- og beredskapsdepartementet

Toril Kristiansen Høyland, født 1964. Cand. jur. 1989, og dr. juris 1998 med avhandlingen "Kommunale garantier". Hun har tidligere vært dommer i Oslo tingrett (2003-2005), og arbeidet blant annet som utreder i Høyesterett (2001-2003) og advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo (1997-2000). Toril har vært lovrådgiver og avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet (2005-2020), og er nå spesialrådgiver samme sted.

Bilde av Toril Kristiansen Høyland

Lovkommentarer

Straffegjennomføringsloven
logo