Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Torstein Floystad

Torstein Fløystad

Torstein Fløystad er født 1953. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 1976, cand.jur. 1979. Han har tidligere arbeidet som amanuensis, ble ansatt ved Oljeskattekontoret i 1979 og har vært oljeskattedirektør siden 1990.

Bilde av Torstein Fløystad

Lovkommentarer

Petroleumsskatteloven
logo