Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Trine Lise Wilhelmsen

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor | Nordisk institutt for sjørett

Trine-Lise Wilhelmsen er professor ved Nordisk institutt for sjørett, hvor hun har vært ansatt fra 1989 og var instituttbestyrer fra 2006 til 2017. Hun har undervist og forsket bl.a. i forsikringsrett, marine insurance, sjørett, petroleumskontrakter og erstatningsrett. Wilhelmsen har hatt og har en rekke verv i offentlig og privat sektor, herunder formann i Finansklagenemnda Skade og i Standard Revision Committe for revisjon av Nordisk Sjøforsikringsplan 2013.

Bilde av Trine-Lise Wilhelmsen

Lovkommentarer

Forsikringsavtaleloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata

Handbook on Hull Insurance [2017]

Handbook on Hull Insurance [2017]

Trine-Lise Wilhelmsen, Hans Jacob Bull

Gyldendal Akademisk

Om erstatningsrett; Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup [2017]

Om erstatningsrett; Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup [2017]

Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland

Gyldendal Akademisk

Tradisjonsbærer med endringsvilje; Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år [2013]

Tradisjonsbærer med endringsvilje; Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år [2013]

Trine-Lise Wilhelmsen

Gyldendal Akademisk

Norwegian Cargo Insurance [2012]

Norwegian Cargo Insurance [2012]

Trine-Lise Wilhelmsen, Hans-Jacob Bull

Gyldendal Akademisk

Årsaksproblemer i erstatningsretten; årsakslærer, formålsbetraktninger og økonomisk effektivitet [2011]

Årsaksproblemer i erstatningsretten; årsakslærer, formålsbetraktninger og økonomisk effektivitet [2011]

Trine-Lise Wilhelmsen

Gyldendal Akademisk