Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Trond Solvang

Trond Solvang

Advokat | Nordisk Skibsrederforening

Trond Solvang er født 1960. Cand.jur. 1986. Han har tidligere arbeidet som juridisk konsulent i Utenriksdepartementet, som dommerfullmektig hos Sorenskriveren i Tana og Varanger og som advokat i Vadsø. Han har også vært amanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Han er nå advokat i Nordisk Skibsrederforening. I mai 2008 ble han dr.jur. basert på hans avhandling «Forsinkelse i havn. Risikofordeling ved reisebefraktning.»

Bilde av Trond Solvang

Lovkommentarer

Sjøloven
logo