Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Trygve Bergsaker

Trygve Bergsåker

Professor | Universitetet i Oslo

Trygve Bergsåker er født 1951. Cand.jur. 1978, dr. jur 2008. Han er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Bilde av Trygve Bergsåker

Foto: UiO


Lovkommentarer

Forsinkelsesrenteloven
logo